Find Profiles

No photo of Taro Yokoyama

Taro Yokoyama

Person: Academic

No photo of Yusuke Ashizawa

Yusuke Ashizawa

Person: Academic

No photo of Satoru Yamashiro

Satoru Yamashiro

Person: Academic

Photo of Dai Watanabe

Dai Watanabe

Person: Academic

20072011
Photo of Kayoko Murakami

Kayoko Murakami

Person: Academic

20072013
No photo of Shin Sakuragi

Shin Sakuragi

Person: Academic

20052010
Photo of Nobuhisa Sakakibara
19902006
No photo of Michiko Okano

Michiko Okano

Person: Academic

20102010
No photo of Sampei Hirose

Sampei Hirose

Person: Academic

20122014
Photo of Hideyo Makishita

Hideyo Makishita

Person: Academic

19982017
Photo of Takao Suzuki

Takao Suzuki

Person: Academic

19942018
Photo of Manabu Hamano
20072018