A low-power dual-band triple-mode WLAN CMOS Transceiver

Tadashi Maeda, Noriaki Matsuno, Shinichi Hori, Tomoyuki Yamase, Takashi Tokairin, Kiyoshi Yanagisawa, Hitoshi Yano, Robert Walkington, Keiichi Numata, Nobuhide Yoshida, Yuji Takahashi, Hikaru Hida

Research output: Contribution to journalArticle

29 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'A low-power dual-band triple-mode WLAN CMOS Transceiver'. Together they form a unique fingerprint.

Engineering & Materials Science