CO Multi-line Imaging of Nearby Galaxies (COMING). VI. Radial variations in star formation efficiency

Kazuyuki Muraoka, Kazuo Sorai, Yusuke Miyamoto, Moe Yoda, Kana Morokuma-Matsui, Masato I.N. Kobayashi, Mayu Kuroda, Hiroyuki Kaneko, Nario Kuno, Tsutomu T. Takeuchi, Hiroyuki Nakanishi, Yoshimasa Watanabe, Takahiro Tanaka, Atsushi Yasuda, Yoshiyuki Yajima, Shugo Shibata, Dragan Salak, Daniel Espada, Naoko Matsumoto, Yuto NomaShoichiro Kita, Ryusei Komatsuzaki, Ayumi Kajikawa, Yu Yashima, Hsi An Pan, Nagisa Oi, Masumichi Seta, Naomasa Nakai

Research output: Contribution to journalArticle

3 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'CO Multi-line Imaging of Nearby Galaxies (COMING). VI. Radial variations in star formation efficiency'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy

Earth & Environmental Sciences