Context-aware Word-of-mouith Information Sharing

Takeshi Nakatsuru, Hiroshi Sakai, Kouji Murakami, Yoshiko Sueda, Yoshihiro Niitsu

Research output: Contribution to journalArticle

Original languageEnglish
Pages (from-to)80-84
JournalICIN2004
Publication statusPublished - 2004 Oct 19

Cite this

Nakatsuru, T., Sakai, H., Murakami, K., Sueda, Y., & Niitsu, Y. (2004). Context-aware Word-of-mouith Information Sharing. ICIN2004, 80-84.