Co3O4 nanoforest/Ni foam as the interface heating sheet for the efficient solar-driven water evaporation under one sun

Pengfei Wang, Yufei Gu, Lei Miao, Jianhua Zhou, Hui Su, Anyun Wei, Xiaojiang Mu, Yongzhi Tian, Jiaqi Shi, Huanfu Cai

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

16 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Co<sub>3</sub>O<sub>4</sub> nanoforest/Ni foam as the interface heating sheet for the efficient solar-driven water evaporation under one sun'. Together they form a unique fingerprint.

Chemical Compounds

Engineering & Materials Science

Earth & Environmental Sciences