Development of a novel Redox Flow Batteries for Electricity Storage System

B.Fang B.Fang, Y.Z.Wei Y.Z.Wei, T.Arai T.Arai, S.Iwasa S.Iwasa, M.Kumagai M.Kumagai, Tsuyoshi Arai

Research output: Contribution to journalArticle

Original languageEnglish
Pages (from-to)197-203
JournalJournal of Applied Electrochemistry
Volume33
Publication statusPublished - 2002 Oct 1

Cite this

B.Fang, B. F., Y.Z.Wei, Y. Z. W., T.Arai, T. A., S.Iwasa, S. I., M.Kumagai, M. K., & Arai, T. (2002). Development of a novel Redox Flow Batteries for Electricity Storage System. Journal of Applied Electrochemistry, 33, 197-203.