Development of Bore Tools for ITER Blanket Maintenance

Kiyoshi Oka, Satoshi Kakudate, Masataka Nakahira, Akira Itou, Kou Taguchi, Seiichi Fukatsu, Eisuke Tada, K Shibanuma, Nobuto Matsuhira

Research output: Contribution to journalArticle

Original languageEnglish
JournalDefault journal
Publication statusPublished - 1996 Sep 16

Cite this

Oka, K., Kakudate, S., Nakahira, M., Itou, A., Taguchi, K., Fukatsu, S., ... Matsuhira, N. (1996). Development of Bore Tools for ITER Blanket Maintenance. Default journal.