Development of Bore Tools for ITER Blanket Maintenance

Kiyoshi Oka, Satoshi Kakudate, Masataka Nakahira, Akira Itou, Kou Taguchi, Seiichi Fukatsu, Eisuke Tada, K Shibanuma, Nobuto Matsuhira

Research output: Contribution to journalArticle

Original languageEnglish
JournalDefault journal
Publication statusPublished - 1996 Sep 16

Cite this

Oka, K., Kakudate, S., Nakahira, M., Itou, A., Taguchi, K., Fukatsu, S., Tada, E., Shibanuma, K., & Matsuhira, N. (1996). Development of Bore Tools for ITER Blanket Maintenance. Default journal.