Fifty-Storms: Team Description 2009

Harukazu Igarashi, Jun Masaki, Tatsuhiko Suzuki, Naoki Tonegawa, Naoto Sano, Toshiyuki Imaizumi, Taisuke Ozawa, Kota Suzuki, Kenji Takeda, Hiroki Shimano, Hiroshi Fukuoka

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Original languageEnglish
JournalRoboCup 2009 International Symposium
Publication statusPublished - 2009 Jun 29

Cite this