Foreword: Special section on mobile multimedia communications

Masami Yabusaki, Hideshi Murai, Hiroyuki Kasai, Hideaki Kimata, Eiji Kamioka, Satoru Aikawa, Kiyoharu Aizawa, Yoshimitsu Aoki, Susumu Ishihara, Koji Ukena, Shintaro Uno, Tomoyuki Ohya, Minoru Okada, Wataru Kameyama, Masakatsu Kourogi, Masaki Minami, Takashi Miyazaki, Katsunori Yamaoka, Miki Yamamoto

Research output: Contribution to journalEditorialpeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Foreword: Special section on mobile multimedia communications'. Together they form a unique fingerprint.