Investigation of primary cosmic rays of high energy in russian-japaneese balloon experiment RUNJOB

A. V. Apanasenko, Z. Vatanabe, V. I. Galkin, G. G. Getsov, V. A. Derbina, E. A. Zamchalova, G. T. Zatsepin, I. S. Zayarnaya, M. Ichimura, E. Kamioka, T. Kitanii, T. Kobayashi, V. V. Kopenkin, N. M. Kotunova, Yu Kurijama, S. Kuramata, V. I. Lapshin, A. K. Managadze, M. Matsutani, H. MikamiN. P. Misnikova, R. A. Mukhamedshin, S. N. Nazarov, A. Nakamura, M. Namiki, H. Nandjo, S. I. Nikolsky, T. Oe, V. I. Osedlo, D. S. Oshuev, S. Ökhta, D. M. Podorozhny, P. A. Publichenko, I. V. Rakobolskaya, T. M. Roganova, G. P. Sazhina, M. Saito, L. G. Sveshnikova, H. Semba, H. Sugimoto, V. A. Sukhadolskaya, V. M. Taran, K. Takachashi, T. Tsuchija, T. Fukuda, M. Fujii, M. Hareyama, G. Hashimoto, T. Shibata, T. Shiota, Yu N. Shabanova, N. Yadzhima, T. Yamagami, K. Yamamoto, I. V. Yashin

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

6 Citations (Scopus)
Original languageEnglish
Pages (from-to)433-436
Number of pages4
JournalIzvestiya Akademii Nauk. Ser. Fizicheskaya
Volume65
Issue number3
Publication statusPublished - 2001
Externally publishedYes

ASJC Scopus subject areas

  • Physics and Astronomy(all)

Cite this