Metallic Particle Motion and Control under DC Voltages

Fumihiro Endo, Hisashi Goshima, Masahiro Hanai, Hiroyuki Hama, Masayuki Hikita, Satoshi Matsumto, Shigemitsu Okabe, Hitoshi Okubo, Satoshi Matsumoto

Research output: Contribution to journalArticle

Original languageEnglish
Pages (from-to)49-52
JournalDefault journal
VolumeB
Publication statusPublished - 2004 Nov 17

Cite this

Endo, F., Goshima, H., Hanai, M., Hama, H., Hikita, M., Matsumto, S., ... Matsumoto, S. (2004). Metallic Particle Motion and Control under DC Voltages. Default journal, B, 49-52.