Operation actual result of 500kV DC GIS

Masahiro Hanai, Fumihiro Endo, Hiroyuki Hama, Shigemitsu Okabe, Hisashi Goshima, Masayuki Hikita, Satoshi Matsumoto, Hitoshi Okubo

Research output: Contribution to journalArticle

Original languageEnglish
Pages (from-to)53-55
JournalDefault journal
VolumeB
Publication statusPublished - 2004 Nov 17

Cite this

Hanai, M., Endo, F., Hama, H., Okabe, S., Goshima, H., Hikita, M., ... Okubo, H. (2004). Operation actual result of 500kV DC GIS. Default journal, B, 53-55.