Operation actual result of 500kV DC GIS

Masahiro Hanai, Fumihiro Endo, Hiroyuki Hama, Shigemitsu Okabe, Hisashi Goshima, Masayuki Hikita, Satoshi Matsumoto, Hitoshi Okubo

Research output: Contribution to journalArticle

Original languageEnglish
Pages (from-to)53-55
JournalDefault journal
VolumeB
Publication statusPublished - 2004 Nov 17

Cite this

Hanai, M., Endo, F., Hama, H., Okabe, S., Goshima, H., Hikita, M., Matsumoto, S., & Okubo, H. (2004). Operation actual result of 500kV DC GIS. Default journal, B, 53-55.