R&D on Iodine-Sulfur Thermochemical Water Splitting Cycle at JAERI

Kaoru Onuki, Mikihiro Nomura, Hayato Nakajima, Shinji Kubo, Seiji Kasahara, Shunichi Higashi, Shintaro Ishiyama, Norio Akino, Saburo Shimazu

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Original languageEnglish
JournalAIChE 2003 Spring Nation Meeting
Publication statusPublished - 2003 Mar 31

Cite this