R&D on Iodine-Sulfur Thermochemical Water Splitting Cycle at JAERI

Kaoru Onuki, Mikihiro Nomura, Hayato Nakajima, Shinji Kubo, Seiji Kasahara, Shunichi Higashi, Shintaro Ishiyama, Norio Akino, Saburo Shimazu

Research output: Contribution to journalArticle

Original languageEnglish
JournalAIChE 2003 Spring Nation Meeting
Publication statusPublished - 2003 Mar 31

Cite this

Onuki, K., Nomura, M., Nakajima, H., Kubo, S., Kasahara, S., Higashi, S., Ishiyama, S., Akino, N., & Shimazu, S. (2003). R&D on Iodine-Sulfur Thermochemical Water Splitting Cycle at JAERI. AIChE 2003 Spring Nation Meeting.