Shogakukan Random House English-Japanese Dictionary

Tomoshichi Konishi, Minoru Yasui, Tetsuya Kunihiro, Katsuaki Horiuchi, Masahiko Onuma, Atsuko Yamazaki

Research output: Contribution to journalArticle

Original languageEnglish
JournalDefault journal
Publication statusPublished - 1993 Nov 19

Cite this

Konishi, T., Yasui, M., Kunihiro, T., Horiuchi, K., Onuma, M., & Yamazaki, A. (1993). Shogakukan Random House English-Japanese Dictionary. Default journal.