Simple approach towards fabrication of highly durable and robust superhydrophobic cotton fabric from functional diblock copolymer

Hailiang Zou, Shudong Lin, Yuanyuan Tu, Guojun Liu, Jiwen Hu, Fei Li, Lei Miao, Ganwei Zhang, Hongsheng Luo, Feng Liu, Chengmin Hou, Meilong Hu

Research output: Contribution to journalArticle

94 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Simple approach towards fabrication of highly durable and robust superhydrophobic cotton fabric from functional diblock copolymer'. Together they form a unique fingerprint.

Chemical Compounds

Engineering & Materials Science