Status of the LHCf experiment

Hiroaki Menjo, Oscar Adriani, Eugenio Berti, Lorenzo Bonechi, Massimo Bongi, Guido Castellini, Raffaello D'Alessandro, Maurice Haguenauer, Yoshitaka Itow, Katsuaki Kasahara, Kimiaki Masuda, Yutaka Matsubara, Yasushi Muraki, Ken Oohashi, Pauro Papini, Sergio Ricciarini, Takashi Sako, Nobuyuki Sakurai, Kenta Sato, Yuki ShimizuMaiko Shinoda, Takuya Suzuki, Tadashi Tamura, Alessio Tiberio, Shoji Torii, Alessia Tricomi, Bill Turner, Mana Ueno, Kenji Yoshida, Qudong Zhou

Research output: Contribution to journalConference articlepeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Status of the LHCf experiment'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy