Anticlastogenic activity of cacao: inhibitory effect of cacao liquor polyphenols against mitomycin C-induced DNA damage.

Yamagishi M., Osakabe N, Natsume M., Adachi T., Takizawa T., Kumon H., Osawa T., Naomi Osakabe

研究成果: Article

29 引用 (Scopus)
元の言語English
ページ(範囲)1279-1283
ジャーナルFood Chem. Toxicol.
39
出版物ステータスPublished - 2001 12 1

これを引用