Antimutagenic activity of cacao: inhibitory effect of cacao liquor polyphenols on the mutagenic action of heterocyclic amines.

Yamagishi M., Natsume M., Nagaki A., Adachi T., Osakabe N, Takizawa T., Kimon H., Osawa T., Naomi Osakabe

研究成果: Article

35 引用 (Scopus)
元の言語English
ページ(範囲)5074-5078
ジャーナルJ..Agric. Food Chem.
48
出版物ステータスPublished - 2000 10 1

これを引用