Blood chemical continuous monitoring system for hemodialysis.

N. Kabei, E. Machiyama, A. Yamada, M.Kikuchi M.Kikuchi, Y. Sakurai.

研究成果: Article

1 引用 (Scopus)
元の言語English
ジャーナルDefault journal
出版物ステータスPublished - 1978 1 1

これを引用

Kabei, N., Machiyama, E., Yamada, A., M.Kikuchi, M. K., & Sakurai., Y. (1978). Blood chemical continuous monitoring system for hemodialysis. Default journal.