Cosmic-ray electron spectrum above 100GeV from PPB-BETS experiment in Antarctica

K. Yoshida, S. Torii, T. Yamagami, T. Tamura, H. Kitamura, J. Chang, I. Iijima, A. Kadokura, K. Kasahara, Y. Katayose, T. Kobayashi, Y. Komori, Y. Matsuzaka, K. Mizutani, H. Murakami, M. Namiki, J. Nishimura, S. Ohta, Y. Saito;M.Shibata;N.Tateyama;H.Yamagishi;T. Yuda

研究成果: Article査読

本文言語English
ページ(範囲)1670-1675
ジャーナルAdvances in Space Research
42
出版ステータスPublished - 2008 11 17

引用スタイル