Creation of an additional metal-binding site in human metallothionein-2

Toyama Toyama, M. M., Sasaki Sasaki, Hirayama Hirayama, N. N., Murooka Murooka, Y. Y., Yamashita Yamashita

研究成果: Article

元の言語English
ジャーナルJ. Biosci. Bioeng.
出版物ステータスPublished - 2006 1 1

これを引用

Toyama, T., M., M., Sasaki, S., Hirayama, H., N., N., Murooka, M., Y., Y., & Yamashita, Y. (2006). Creation of an additional metal-binding site in human metallothionein-2. J. Biosci. Bioeng..