Effects of Heat Loss Coefficient of Enclosures on Thermal Comfort

K. Emoto, S. Kagiya, K. Matsumae, T. Akimoto, Y. Kuwasawa, K.Emura K.Emura

研究成果: Article

元の言語English
ジャーナルDefault journal
出版物ステータスPublished - 2009 5 1

これを引用

Emoto, K., Kagiya, S., Matsumae, K., Akimoto, T., Kuwasawa, Y., & K.Emura, K. E. (2009). Effects of Heat Loss Coefficient of Enclosures on Thermal Comfort. Default journal.