Fractal-based 2D Expansion Method for Multi-scale Volume Data Visualization

Fujiwara T, Fujiwara T., Iwamaru M., Tange M., Someya S., Okamoto K., Manabu Tange

研究成果: Article査読

2 被引用数 (Scopus)
本文言語English
ページ(範囲)171-190
ジャーナルJournal of Visualization
14
出版ステータスPublished - 2011 1月 1

引用スタイル