Investigation of Basic Charachteristic of Synthetic Diamond Radiation Detectors

T.Kashiwagi T.Kashiwagi, K.Hibino K.Hibino, H.Kitamura:K.Mori:S.Okuno H.Kitamura:K.Mori:S.Okuno, K.T.Takashima K.T.Takashima, Y.Uchihori Y.Uchihori, K.Yajima K.Yajima, M.Yokota M.Yokota, Kenji Yoshida

研究成果: Article査読

8 被引用数 (Scopus)
本文言語English
ページ(範囲)630-635
ジャーナルIEEE Transactions on Nuclear Science
53
出版ステータスPublished - 2006 4 1

引用スタイル