Investigation of Basic Charachteristic of Synthetic Diamond Radiation Detectors

T.Kashiwagi T.Kashiwagi, K.Hibino K.Hibino, H.Kitamura:K.Mori:S.Okuno H.Kitamura:K.Mori:S.Okuno, K.T.Takashima K.T.Takashima, Y.Uchihori Y.Uchihori, K.Yajima K.Yajima, M.Yokota M.Yokota, Kenji Yoshida

研究成果: Article

6 引用 (Scopus)
元の言語English
ページ(範囲)630-635
ジャーナルIEEE Transactions on Nuclear Science
53
出版物ステータスPublished - 2006 4 1

これを引用

T.Kashiwagi, T. K., K.Hibino, K. H., H.Kitamura:K.Mori:S.Okuno, H. KK. MS. O., K.T.Takashima, K. T. T., Y.Uchihori, Y. U., K.Yajima, K. Y., M.Yokota, M. Y., & Yoshida, K. (2006). Investigation of Basic Charachteristic of Synthetic Diamond Radiation Detectors. IEEE Transactions on Nuclear Science, 53, 630-635.