Investigation of primary cosmic rays of high energy in russian-japaneese balloon experiment RUNJOB

A. V. Apanasenko, Z. Vatanabe, V. I. Galkin, G. G. Getsov, V. A. Derbina, E. A. Zamchalova, G. T. Zatsepin, I. S. Zayarnaya, M. Ichimura, E. Kamioka, T. Kitanii, T. Kobayashi, V. V. Kopenkin, N. M. Kotunova, Yu Kurijama, S. Kuramata, V. I. Lapshin, A. K. Managadze, M. Matsutani, H. MikamiN. P. Misnikova, R. A. Mukhamedshin, S. N. Nazarov, A. Nakamura, M. Namiki, H. Nandjo, S. I. Nikolsky, T. Oe, V. I. Osedlo, D. S. Oshuev, S. Ökhta, D. M. Podorozhny, P. A. Publichenko, I. V. Rakobolskaya, T. M. Roganova, G. P. Sazhina, M. Saito, L. G. Sveshnikova, H. Semba, H. Sugimoto, V. A. Sukhadolskaya, V. M. Taran, K. Takachashi, T. Tsuchija, T. Fukuda, M. Fujii, M. Hareyama, G. Hashimoto, T. Shibata, T. Shiota, Yu N. Shabanova, N. Yadzhima, T. Yamagami, K. Yamamoto, I. V. Yashin

研究成果: Article査読

6 被引用数 (Scopus)
本文言語English
ページ(範囲)433-436
ページ数4
ジャーナルIzvestiya Akademii Nauk. Ser. Fizicheskaya
65
3
出版ステータスPublished - 2001
外部発表はい

ASJC Scopus subject areas

  • 物理学および天文学(全般)

引用スタイル