Robust Beamforming Method for Asynchronous Uplink Multiuser MIMO-OFDM Systems

Takatori Takatori, Ishihara Ishihara, Kudo Kudo, Ohta Ohta, Nishimori Nishimori, Kubota Kubota

研究成果: Article査読

本文言語English
ジャーナルWorkshop on Personal Mobile Communications (WPMC '2007)
出版ステータスPublished - 2007 12月 1

引用スタイル