Special section on towards the realization of organic molecular electronics

Teruaki Katsube, Mitsuyoshi Onoda, Yuki Hasegawa, Hiroyuki Fujii, Eiji Itoh, Hirotake Kajii, Tohru Kubota, Kazuhiro Kudo, Yutaka Majima, Yoko Matsuzawa, Satoshi Mikoshiba, Hitoshi Muguruma, Shuichi Nagamatsu, Kazuhiro Saito, Kazunari Shinbo, Takao Someya, Okihiro Sugihara

研究成果: Editorial査読

本文言語English
ページ(範囲)1725-1726
ページ数2
ジャーナルIEICE Transactions on Electronics
E89-C
12
DOI
出版ステータスPublished - 2006 12

ASJC Scopus subject areas

  • Electronic, Optical and Magnetic Materials
  • Electrical and Electronic Engineering

引用スタイル