Special section on towards the realization of organic molecular electronics

Teruaki Katsube, Mitsuyoshi Onoda, Yuki Hasegawa, Hiroyuki Fujii, Eiji Itoh, Hirotake Kajii, Tohru Kubota, Kazuhiro Kudo, Yutaka Majima, Yoko Matsuzawa, Satoshi Mikoshiba, Hitoshi Muguruma, Shuichi Nagamatsu, Kazuhiro Saito, Kazunari Shinbo, Takao Someya, Okihiro Sugihara

研究成果: Editorial査読

フィンガープリント 「Special section on towards the realization of organic molecular electronics」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。