VLSI Implemented 60Mb/s QPSK/OQPSK Burst Digital Demodulator for Radio Application

Y. Matsumoto, K. Kobayashi, T. Sakata, K. Seki, S. Kubota, S. Kato

研究成果: Article

元の言語English
ジャーナルIEICE Transaction on Electronics
出版物ステータスPublished - 1994 12 1

これを引用