Zawȩglanie katalizatorów podczas katalitycznych procesów przemysłowych. Zapobieganie dezaktywacji i usuwanie depozytów

Jacek Góralski, Jacek Grams, Iwona Ludomirska, Tadeusz Paryjczak, Izabela Rzeźnicka

研究成果: Article

6 引用 (Scopus)
元の言語Polish
ページ(範囲)172-174
ページ数3
ジャーナルPrzemysl Chemiczny
78
発行部数5
出版物ステータスPublished - 1999 5 1
外部発表Yes

ASJC Scopus subject areas

  • Chemistry(all)
  • Chemical Engineering(all)

これを引用