Zawȩglanie katalizatorów podczas katalitycznych procesów przemysłowych. Zapobieganie dezaktywacji i usuwanie depozytów

Jacek Góralski, Jacek Grams, Iwona Ludomirska, Tadeusz Paryjczak, Izabela Rzeźnicka

研究成果: Article査読

6 被引用数 (Scopus)
本文言語Polish
ページ(範囲)172-174
ページ数3
ジャーナルPrzemysl Chemiczny
78
5
出版ステータスPublished - 1999 5月 1
外部発表はい

ASJC Scopus subject areas

  • 化学 (全般)
  • 化学工学(全般)

引用スタイル